Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – odpust parafialny

16 czerwca 2023 r. obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – nasz parafialny odpust. Sumę odpustową o godz. 18:00 sprawował ks. neoprezbiter Albert Grudzka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: ks. Dariusz Białkowski (posługujący przed laty w naszej parafii), o. Grzegorz – misjonarz Wincentego a’Paulo, o. Jan – jezuita, o. Marek – kapucyn oraz siostry albertynki. Mszę św. poprzedziły życzenia i kwiaty złożone na ręce ks. Alberta, który dokładnie przed trzema tygodniami przyjął święcenia kapłańskie w Bydgoskiej Katedrze. Podczas homilii, którą również wygłosił ks. Grudzka podkreślił on, że aby ujrzeć Boga należy nauczyć się kochać ludzi. A w tym z pomocą przychodzi nam sam Chrystus ofiarujący swe Ciało i Krew. Przystępując do Komunii św. przyjmujemy jego serce do naszych serc i napełniamy je miłością. Homilię zakończyła modlitwa skierowana do obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa – dziękczynienie i prośba, byśmy potrafili kochać na wzór Jezusa. Po Mszy św. odbyła się procesja ulicami wokół Placu Piastowskiego. Uroczystość zakończyło błogosławieństwo prymicyjne księdza neoprezbitera (rangą równe błogosławieństwu papieskiemu). Udzielono go kolejno kapłanom, siostrom zakonnym, służbie ołtarza oraz wszystkim zgromadzonym wiernym, wśród których była również matka i rodzeństwo ks. Alberta.