Zaproszenie na święcenia kapłańskie Diakona Alberta

Zapraszamy na święcenia kapłańskie, które przyjmie ks. diakon Albert Grudzka, odbywający w naszej Parafii praktykę duszpasterską. Uroczystość odbędzie się w piątek, 26 maja o godz. 17.00 w Bydgoskiej Katedrze. W związku z tym, tegoroczną sumę odpustową w naszej Parafii, 16 czerwca, o godz. 18.00. odprawi ks. Neoprezbiter Albert oraz udzieli prymicyjnego błogosławieństwa.