Świadek Nadziei – Jadwiga Hajdamowicz

We wtorek, 18 kwietnia 2023, gościliśmy w naszej parafii kolejnego świadka nadziei – panią Jadwigę Hajdamowicz. W swoim świadectwie opowiedziała wszystkim zgromadzonym w kościele o swoich ciężkich doświadczeniach życiowych, które przezwyciężyła powierzając się Miłosiernemu Bogu oraz opiece Matki Bożej.