Święto Chrztu Polski

W piątek, 14 kwietnia, przypada ustanowione w 2019 r. Święto Chrztu Polski. Wywieśmy w tym dniu flagi narodowe, a w naszych modlitwach dziękujmy za dar Chrztu Mieszka I, który stał się początkiem i fundamentem państwowości polskiej.