Triduum Paschalne – Wielki Czwartek

Wieczorem w Wielki Czwartek uroczystą Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Triduum Paschalne. Są to trzy święte dni, w czasie których rozważać będziemy ustanowienie Sakramentu Eucharystii i kapłaństwa, mękę i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także Jego Zmartwychwstanie. Liturgię rozpoczęliśmy uroczystą procesją wejścia, po której parafianie i przedstawiciele wspólnot działających w naszej parafii złożyli kapłanom życzenia oraz wręczyli kwiaty. Podczas homilii ksiądz Adam poruszył temat znaków dzisiejszej Mszy św.: Krzyż, Woda, Eucharystia oraz cisza. Na wzór Jezusa, który umył nogi apostołom również w czasie tej Mszy św. ksiądz Adam umył nogi dwunastu mężczyznom. Gest ten miał przypomnieć nam o wzajemnej miłości, jaką powinniśmy mieć jeden do drugiego. Liturgię Wielkiego Czwartku zakończył obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Adoracji (tzw. Ciemnicy), aby tam trwając na modlitwie dziękować Panu za Jego obecność, za Jego ofiarę, za Jego miłość i służbę wobec nas. Adoracja w Ciemnicy trwa w Wielki Czwartek do północy oraz w Wielki Piątek od godz. 7:00.

Fot. Łukasz Maklakiewicz