Sakrament Bierzmowania

W poniedziałek, 27 marca, ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. Do sakramentu przystąpiły 43 młode osoby, które ostatnie trzy lata przygotowały się do otrzymania sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Podczas kazania ksiądz biskup przypomniał młodzieży wagę darów, które otrzymują oraz podkreślił istotę Eucharystii w życiu chrześcijanina. Tym wydarzeniem zakończyliśmy wizytację biskupią w naszej parafii.

Fot. Dariusz Filipiak