Wizyta o. Micińskiego z Kazachstanu

W niedzielę, 12 marca, gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej o. Aloszę Micińskiego z Kazachstanu, który wygłosił Słowo Boże oraz kwestował na cele misyjne w Kazachstanie. Ojciec Alosza przypomniał tragiczną historię ludzi, którzy byli zesłani w głąb ZSRR – do Kazachstanu i na Syberię. Mogliśmy poznać również obecne trudności, z którymi zgadają się zesłańcy oraz ich potomkowie. Więcej informacji dotyczących funkcjonowania parafii w Kazachstanie oraz możliwość jej wsparcia: LINK