Rekolekcje Wielkopostne – link do nagrań

Dziękujemy wszystkim Parafianom i Gościom za liczny udział w tegorocznych Rekolekcjach Wielkopostnych. Szczególne podziękowanie dla tych, którzy włączyli się w ich przeprowadzenie: Służbie liturgicznej, chórowi, zespołom muzycznym, Panom organistom, Panu Kościelnemu oraz naszej parafialnej obsłudze medialnej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ks. Biskupie Andrzeju, a szczególnie o prowadzonych przez niego dziełach powołaniowych. Nauk rekolekcyjnych można wysłuchać na kanale parafialnym na YouTube LINK.