I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską …

<p>I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Boże Wszechmogący W pierwszą niedzielę Adwentu podczas Mszy św. o godz. 10:30 świętowaliśmy tegoroczne jubileusze małżeństw naszej parafii – począwszy od pierwszej rocznicy poprzez kolejne: piątą, dziesiątą, piętnastą itd. Wszyscy jubilaci dokonali uroczystego odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. To zewnętrzny znak podtrzymania złożonej niekiedy wiele lat wcześniej przysięgi oraz symboliczne wzajemne podziękowanie za wspólne lata. Po zakończeniu Mszy św. każda z par otrzymała z rąk ks. Krzysztofa okolicznościowe błogosławieństwo. Wszystkie małżeństwa pragnące włączyć się do wspólnoty małżeństw, zapraszamy na spotkanie w piątek, 16 grudnia, o godz. 18.45. </p>