20 listopada – Msza św. kolejarska

20 listopada 2022 w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w naszym kościele sprawowana była „Msza św. Kolejarska”. W przededniu wspomnienia św Katarzyny Aleksandryjskiej zgromadzili się bydgoscy kolejarze aby dziękować za Panu Bogu za opiekę i prosić przez wstawiennictwo św. Katarzyny Aleksandryjskiej o potrzebne siły i opiekę na następny rok.

We Mszy św. koncelebrowanej przez ks. Piotra Wachowskiego dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej i ojca duchownego Centrum Edukacyjno-Formacyjnego Diecezji Bydgoskiej oraz ks. Krzysztofa Buchholza diecezjalnego duszpasterza kolejarzy, uczestniczyli przedstawiciele dyrekcji zakładów kolejowych z terenu Bydgoszczy, pracownicy kolejowi i ich rodziny, emeryci kolejowi, sympatycy kolejnictwa oraz poczty sztandarowe, w tym poczet sztandarowy Międzyzakładowego Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu obchodzący w tym roku 30-lecie powstania.

Na początku wszystkich przywitała Hanna Januszewska Prezes koła KSKP w Bydgoszczy. W homilii ks. Piotr Wachowski zwrócił uwagę na szczególnego króla Jezusa Chrystusa, którego królowanie rozpoczęło się nie na tronie, a na drzewie krzyża i św Katarzyny Aleksandryjskiej której świętość mogli podziwiać jej prześladowcy w czasie zadawanych tortur dla wyrzeczenia się wiary w Jezusa Chrystusa. Łamana specjalnym kołem swoją niezłomną postawą potrafiła zmienić życie swoich niektórych prześladowców.

Na koniec Mszy św. ks. Krzysztof otrzymał w prezencie kolejową rogatywkę z odpowiednimi insygniami. Po Mszy św. orkiestra, poczty sztandarowe i uczestniczący kolejarze w pochodzie udali się na ulicę Dworcową pod pomnik zamordowanych w czasie II wojny światowej kolejarzy, gdzie zostały złożone wieńce i kwiaty. Następnie pochód udał się do auli Technikum Kolejowego przy ul. Unii Lubelskiej, gdzie czekał przygotowany poczęstunek. Także tam przygrywała orkiestra dęta. Zgrano 100-lat dla obchodzących jubileusz i były również 2 urodzinowe torty. Był również czas na prezentację multimedialną z poprzednich obchodów Dnia Kolejarza, rozmowy i wspomnienia o pracy na kolei.