XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę

05 do 06 listopada 2022 z modlitwą za polskie rodziny, zwłaszcza kolejarskie, ale także te na Ukrainie na Jasnej Górze odbyła się 39. Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy. Uczestniczyło w niej kilka tysięcy osób związanych z tym środowiskiem. Obecna była też delegacja kolejarzy ze Słowacji. W tym roku mija 30 lat od pierwszego z udziałem delegacji z Polski, międzynarodowego spotkania katolickich kolejarzy Europy. Pielgrzymka odbywała się z przesłaniem: „W przyszłość przez rodzinę”. Również z Bydgoszczy trzema wagonami włączonymi do składu pociągu jadącego z Gdyni udali się pod przewodnictwem diecezjalnego duszpasterza kolejarz ks. Krzysztofa pielgrzymi z Bydgoszcz i okolic.

Jak co roku można było uczestniczyć w konferencjach, Drodze Krzyżowej na Wałach, Apelu Jasnogórskim, nocnym modlitewnym czuwaniu przed obrazem Matki Bożej, oraz Mszy św. na odsłonięcie obrazu i na kończącej pielgrzymkę Sumie którą w tym roku celebrował na Szczycie abp Wacław Depo. „Kościół zdradziłby człowieka, gdyby mu nie głosił orędzia o rodzinie przypomniał w kazaniu podczas Mszy św. Metropolita częstochowski zauważył, że podążanie w przyszłość przez rodzinę jest zadaniem bardzo trudnym i prawie niemożliwym o ludzkich siłach. – Dziś neguje się pochodzenie człowieka od Boga, przekonując, że jest linią ślepych ewolucji natury i dlatego zrównuje się go z prawami osobowymi zwierząt. Pochodzimy od Boga, to jest dar podstawowy życia – mówił kaznodzieja. Podkreślił, że w zamyśle Boga człowiek został stworzony mężczyzną i niewiastą. – I opuszcza człowiek ojca i matkę, i łączy się ze swoją żoną, aby być dwoje jedno, tutaj nie ma trójkątów i wielokątów – przypominał abp Depo i dodawał, że „dopiero z tej wspólnoty jest dar życia naszych dzieci i kolejnych pokoleń, a każde poczęte życie jest darem Boga i darem naszej odpowiedzialności, z którym wiąże się nierozerwalność małżeństwa”.

Nawiązując do zbliżającego się Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym metropolita częstochowski zauważył, że corocznie ginie na świecie za wiarę w Chrystusa ok. 170 tys. chrześcijan, 20 mln jest poddawanych torturom, a w ponad 170 krajach łamie się prawo do wolności religijnej i poddaje się chrześcijan różnym formom dyskryminacji i przemocy. – To są fakty, to nie jest wymyślony, wyimaginowany zbiór liczb. Niedostrzeganie tych faktów i brak osądzania wobec trybunałów Europy i świata, jest prawdziwym skandalem i pogwałceniem podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia i wolności religijnej – podkreślał. W godzinach wieczornych pociągiem specjalnym powrót do Bydgoszczy.