XXX-lecie działalności Koła Misyjnego

30 października 2022 r. podczas uroczystej Sumy o godz. 10:30 Parafialne Koło Misyjne założone i prowadzone przez Panią Barbarę Wilczyńską obchodziło 30-lecie działalności. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ojciec Marek Myśliński prowincjał polskiej prowincji Zgromadzenia Ducha Św. (CSPp), koncelebrowali ks. Andrzej Marmurowicz moderator diecezjalny Żywego Różańca i koordynator misyjny diecezji bydgoskiej, ks. Maciej Walter długoletni opiekun Koła Misyjnego przy naszej parafii oraz ks. Krzysztof Buchholz. W kazaniu ks. Andrzej nawiązał do 400-lecia ustanowienia w Watykanie Kongregacji do spraw Ewangelizacji i 200-lecia założenia przez Paulinę Jaricot Związku Lyońskiego (Dzieła Rozkrzewiania Wiary). To ten związek zapoczątkował zbieranie środków materialnych na katolickie misje zagraniczne i modlitwę za misjonarzy w Żywym Różańcu. Apostolstwo świeckich realizowane przez koła misyjne ma znaczący udział w zbawczej misji Kościoła. Na zakończenie Mszy Św. zostały odczytane dwa jubileuszowe podziękowania skierowane do członków Koła oraz osobiście do Pani Basi, która niestrudzenie od 30 lat mu przewodniczy. Listy przesłane zostały przez dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce ks. Marka Będzińskiego. Od księdza Krzysztofa oprócz podziękowań na ręce członkiń Koła zostały złożone różance z drzewa oliwnego Ziemi Świętej, aby dalej w codziennych modlitwach prowadzonych przed wieczorną Mszą Św. modlić się w intencjach misji i misjonarzy. Po Mszy św. w Domu Parafialnym odbyło się spotkanie z zaproszonymi gośćmi. Dopełnieniem uroczystości była jesienna loteria misyjna trwająca przez całą niedzielę. Dochód z loterii zostanie przekazany na cele misyjne. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do naszego parafialnego Koła Misyjnego, zapraszamy w każdą ostatnią środę miesiąca o 16:30 do Domu Parafialnego.