XXXIII Pielgrzymka Maksymiliańska

14 sierpnia 2022 r. odbyła się XXXIII Pielgrzymka Maksymiliańska. Tradycyjnie pątnicy rozpoczęli ją modlitwą i błogosławieństwem na dziedzińcu Domu Parafialnego, by stąd wyruszyć ulicami miasta w kierunku Osowej Góry. Pielgrzymów poczęstunkiem podjęły Siostry Albertynki. O godzinie 18 w parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego odprawiona została uroczysta Msza św. odpustowa pod przewodnictwem Biskupa Krzysztofa Włodarczyka.