Pielgrzymka Maksymiliańska

Zapraszamy do uczestnictwa w tradycyjnej, XXXIII Pielgrzymce Maksymiliańskiej, która wyruszy z naszej Parafii w niedzielę 14 sierpnia. Pielgrzymka rozpocznie się modlitwą i błogosławieństwem pielgrzymów na dziedzińcu Domu Parafialnego o godz. 15.00, a zakończy się Mszą św. o godz. 18.00 w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego na Osowej Górze.