Koncert Artystów Bydgoskich „Zmartwychwstały”

W Niedzielę Wielkanocną w naszej parafii odbył się koncert artystów bydgoskich zatytułowany: "Zmartwychwstały".
Bogato aranżowany repertuar obejmował utwory o charakterze uwielbieniowym. I tak usłyszeliśmy m.in.: Błogosław duszo moja Pana, Pan Wywyższony, Czcijmy Jezusa czy Przyjdź jak deszcz. Przy akompaniamencie licznych instrumentów wystąpili: Dominika Balewska, Daria Pawlewicz, Adela Konop oraz Mateusz Wiśniewski.
W świetle wydarzeń za wschodnią granicą oraz przybyłych do Polski oraz naszego miasta uchodźców, koncert miał też charakter charytatywny. Jak podkreślił ks. Krzysztof Buchholz - nikt z nas nie spodziewał się wybuchu wojny tak blisko, ale też nikt nie myślał, że tuż po nim nastąpi wybuch miłości a my wszyscy gotowi będziemy nieść pomoc potrzebującym. Podczas koncertu zbierane były ofiary na sfinansowanie obiadów dla dzieci ukraińskich uczęszczających do SP nr 2. A jest ich już ponad 120.
Ks. Krzysztof wspomniał również niezapomnianego założyciela i proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Męczenników w Fordonie, ks. Zygmunta Trybowskiego, którego wizerunek wraz z programem koncertu otrzymał każdy z przybyłych gości.