Triduum Paschalne – Wielki Piątek

Wielki Piątek – dzień powagi, skupienia i postu. Wieczorem zgromadziliśmy się w świątyni – w tym jedynym dniu w roku kiedy nie sprawuje się ofiary Mszy św. Najświętszy sakrament przeniesiony został z ciemnicy do Grobu Pańskiego. W tym roku obłożony on został gruzem, który symbolizuje nie tylko wydarzenia zza wschodniej granicy, ale też nasze serca tak często bombardowane i zdruzgotane grzechem i złem…