Triduum Paschalne – Wielka Sobota

Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie. Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi – Alleluja Darmo kamień wagi wielkiej; Żydzi na grób wtoczyli Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli. Na nic straż, pieczęć i skała, nad grobem Pana się zdała. Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi – Alleluja Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory, Wstaje z grobu, kruszy mury, nie zna żadnej zapory. Zdjęta trwogą straż upada i prawie sobą nie włada. Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi – Alleluja