Triduum Paschalne – Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej zgromadziła w czwartkowy wieczór wiernych w naszej parafii – w ten sposób uroczyście rozpoczęliśmy obchodu Triduum Paschalnego. Mszy przewodniczył ks. Proboszcz, który podczas nauki pochylił się nad istotą kapłaństwa odwołując się między innymi do słów błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto byliśmy świadkami obrzędu obmycia nóg dwunastu mężczyznom. Upamiętnia to gest Jezusa, który wykonał wobec 12 apostołów. Tego dnia nie zabrakło oczywiście kwiatów i życzeń złożonych księżom posługującym w naszej parafii. Wielki Czwartek stanowi bowiem pamiątkę ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.