Wizyta o. Laurencjusza posługującego na Ukrainie

W poniedziałek 28 marca wieczorna Msza św. koncelebrowana była przez ks. proboszcza i ojca Laurencjusza Jana Żezickiego - paulina posługującego w parafiach na Ukrainie. Gość wygłosił kazanie, nawiązując do ewangelii z dnia o uzdrowieniu dziecka urzędnika królewskiego. Powiedział, że ta ewangelia jest o wierze człowieka oraz że jeżeli ktoś mówi "Doświadczyłem Boga" to jest inaczej - to Pan Bóg nas doświadcza. We Mszy św. uczestniczyła również matka ojca Laurencjusza, mieszkająca we wsi Bedrykowiwci w powiecie gródeckim w województwie chmielnickim na Ukrainie. Po Mszy św. w kościele odbyło się spotkanie ojca z wiernymi,  podczas którego dzielił się wiadomościami z Ukrainy, a także prosił wszystkich o opiekę duchową dla przybyłych do Polski uchodźców. Opowiadał również o napisanej z inspiracji ks. Krzysztofa Małachowskiego książce poświęconej jego mamusi pt.: „Historia trzech kochających się serc”. W tej książce jest zawarta niecodzienna prośba autora, aby po przeczytaniu zadzwonić do jego mamy i chwilę z nią porozmawiać. Po prelekcji można było zamienić kilka słów z ojcem Laurencjuszem i otrzymać książkę z jego dedykacją.