Podziękowanie za parafialną kolędę

Zakończyliśmy w naszej parafii nadzwyczajne, covidowe kolędowanie. Dziękujemy wszystkim za zaproszenia kapłanów do swoich domów oraz  za udział w kolędowych Mszach św., spotkaniach w Domu Parafialnym oraz za wszystkie zgłaszane uwagi i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania naszej parafii. Serdecznie dziękujemy także za składane przy okazji spotkań kolędowych ofiary na potrzeby naszej parafii oraz za ciasto przynoszone na spotkania.