25-lecie Koła Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (21 listopada 2021 r.) z okazji zbliżającego się wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej patronki kolejarzy i z okazji 25-lecia Koła Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w naszym kościele pod przewodnictwem ks. biskupa Krzysztofa Włodarczyka – ordynariusza diecezji bydgoskiej – sprawowana była uroczysta koncelebrowana Msza św. Rodziny kolejarskie, sympatycy kolejnictwa, uczniowie Technikum Kolejowego, oraz osoby podróżujące koleją spotkały się na wspólnej modlitwie, by wypraszać łaski i Boże błogosławieństwo dla swoich rodzin, miejsc pracy i nauki.

„Zbiera się kolejarska brać” – mówiła na wstępie wiceprezes koła Hanna Januszewska, która dodała, że na radość jubileuszu „położyła się choroba i niespodziewana śmierć prezesa koła Andrzeja Młyńskiego”. „Od początku powstawania kolei, tworzący ją ludzie, służąc innym, starali się być blisko Boga i Kościoła” – mówił podczas homilii ks. biskup. Mszę św. koncelebrowali poprzedni duszpasterz kolejarzy diecezji bydgoskiej ks. Maciej Walter i obecny duszpasterz ks. Krzysztof Buchholz – nasz proboszcz.

Po Mszy św. uczestnicy wraz orkiestrą i  pocztami sztandarowymi przeszli pod pomnik przy budynku byłej dyrekcji kolejowej, czcząc pamięć bydgoskich kolejarzy pomordowanych we wrześniu 1939 roku, a następnie ul. Dworcową i Zygmunta Augusta do budynku PKP Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy. Tam przy urodzinowym torcie, kawie, ciastkach i kanapkach był czas na wspomnienia i rozmowy o kolei. Inspiracją do rozmów była wyświetlana na ekranie przygotowana przez Hannę Januszewską  prezentacja slajdów z okresu 25-lecia istnienia koła, gdzie można było obejrzeć wielu kolegów i koleżanek, którzy odeszli na wieczną służbę, a także śp. ks. Bogdana Jaskólskiego pierwszego duszpasterza koła.

Każdy z gości obecnych na sali został obdarowany kalendarzem  ściennym na rok  2022 przygotowanym przez uczniów Technikum Kolejowego.