Pielgrzymka śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego

RYWAŁD · GIETRZWAŁD · STOCZEK KLASZTORNY · ZUZELA · WARSZAWA TERMIN: 17-18.09.2021             CENA:      380 zł PROGRAM RAMOWY 2 DNI DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników i wyjazd w godzinach porannych. Przejazd do Rywałdu, w którym znajduje się sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej. Jest to pierwsze miejsce odosobnienia po aresztowaniu ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego przez władze PRL. Obejrzymy tam celę, w której cenną relikwią jest droga krzyżowa narysowana ołówkiem na ścianie przez ks. kardynała. Odwiedzimy kościół, w którym znajduje się gotycka figurka Madonny Rywałdzkiej i Dzieciątka Jezus z XIV wieku, której uroczysta koronacja przez prymasa Stefana Wyszyńskiego nastąpiła w 1972 roku. Następnie przejazd do Gietrzwałdu nazywanego „polskim Lourdes”, znanego od dawna, nie tylko na Warmii, miejsca pielgrzymkowego. Początki kultu cudownego obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej sięgają XVI wieku. Sanktuarium stało się sławne dzięki Objawieniom Matki Bożej. Matka Boża ukazała się Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej. Objawienia miały miejsce w 1877, trwały dwa miesiące – w tym czasie Matka Boska objawiła się 160 razy. Udamy się do świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gietrzwałdzkiej, w której ołtarzu głównym, umieszczony jest słynący łaskami wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest gotycka pieta z 1425 roku. Udamy się na spacer drogą różańcową do cudownego źródełka. Kolejnym punktem na trasie jest Stoczek Klasztorny Nawiedzimy Sanktuarium Matki Pokoju z kopią rzymskiego obrazu „Salus Populi Romani”. Świątynia w Stoczku posiada tytuł Bazyliki Mniejszej nadany przez papieża Jana Pawła II – 19 maja 1987 roku. W części klasztornej sanktuarium znajduje się izba pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przez blisko rok, więziony był za murami tutejszego klasztoru. Od 1957 r. sanktuarium opiekują się księża marianie, znani z wzniesienia świątyni w Licheniu. Przejazd do Zuzeli na obiadokolację i nocleg.

Trasa dnia liczy ok. 520 km, z czego drogami krajowymi ok. 320 km oraz drogami szybkiego ruchu ok. 200 km.

DZIEŃ 2               

Śniadanie. Zwiedzanie Zuzeli – to tutaj 3 sierpnia 1901 roku przyszedł na świat Stefan, przyjął Chrzest św. oraz pobierał pierwsze nauki. Zwiedzimy drewniany budynek dawnej szkoły powszechnej do której uczęszczał Stefan Wyszyński. Obecnie mieści się w nim Muzeum Lat Dziecięcych Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W jednym pomieszczeniu odtworzono salę lekcyjną, z drugiej strony drewnianego budynku znajduje się zrekonstruowane mieszkanie Wyszyńskich. Przejazd do Warszawy. Udamy się do Wilanowa. Msza Święta w miejscu beatyfikacji Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Świątyni Opatrzności Bożej, zbudowanej jako wotum wdzięczności narodu polskiego. Kolejno udamy się na Plac Zamkowy. Zobaczymy Kolumnę Króla Zygmunta III Wazy, Pałac Pod Blachą, Zamek Królewski. Przejście do Bazyliki Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela, w kryptach której znajdują się grobowce zasłużonych Polaków m.in. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie pielgrzymki w późnych godzinach wieczornych.

Trasa dnia to ok. 420 km, z czego 320 km to autostrady oraz drogi szybkiego ruchu, a ok. 100 km to drogi krajowe.

ZAPEWNIAMY:
 • komfortowy przejazd na całej trasie
 • 1 nocleg w Domu Pielgrzyma, pokoje 2-os.z łazienkami
 • 1 śniadanie, 1 obiadokolacja, 1 obiad,
 • opiekę i informację turystyczną pilota
 • ubezpieczenie NNW do 10 000 zł
 • bilety wstępu, przewodnicy lokalni, parkingi i inne wydatki programowe
 • opłatę na TFG i TFP
UWAGI:
 • program o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach św.
 • program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
 • dokument niezbędny: dowód osobisty lub paszport
 • zapisy wraz z wpłatą
INFORMACJE I ZAPISY: Biuro Parafii NSPJ, Plac Piastowski 5, Bydgoszcz, tel. 52 322 29 02. Pielgrzymka zorganizowana we współpracy z Biurem Turystyczno-Pielgrzymkowym Frater Adam Zieliński.