Remont dachu nad prezbiterium

W ramach prac rozebrano rynny, opierzenia i pokrycie dachówki, zdemontowano łaty drewniane, oczyszczono i naprawiono więźbę dachu, zadeskowano połacie, ułożono membranę paroprzepuszczalną oraz zamontowano kontrłaty i łaty. W dalszym ciągu prac ułożono dachówki, gąsiory i rynny, wykonano obróbki blacharskie, system odwodnienia, docieplenie stropu prezbiterium wełną mineralną.

Za wszelkie ofiary, z tacy, jak i wpłacane bezpośrednio na konto bankowe (z dopiskiem „Remont dachu”), składamy serdeczne podziękowania – Bóg zapłać!