Dziś jest 30 listopada A.D. 2022 -
 

Na cmentarzu katolickim nie mogą odbywać się obrzędy świeckie

Gazeta Pomorska skrytykowała Księdza Prałata za brak zgody na świeckie obrzędy pogrzebowe na cmentarzu parafialnym. Obrzęd jednak mimo braku zgody został samowolnie odprawiony, choć nie w kaplicy, a przed nią.  Decyzja Księdza Proboszcza nie mogła być inna. Ponieważ temat ten może być trudny do zrozumienia dla człowieka współczesnego, poniżej kilka słów wyjaśnienia.

Cmentarz jest przestrzenią sakralną. Przestrzeń staje się sakralna przez poświęcenie jej. Poświęcenie przedmiotu, budowli, ziemi, kościoła jest czymś dużo więcej niż zwykłym gestem czy obrzędem. Jest to bowiem wyłączenie jakiejś przestrzeni z użytkowania świeckiego i przeznaczenie jej tylko dla obrzędu religijnego. Od tego momentu, na przykład od momentu konsekracji świątyni, nie wolno w niej wykonywać żadnych obrzędów świeckich, bo byłoby to obrazą Boską. Określa się to jako profanację. Profanum, w przeciwieństwie do sacrum, oznacza to wszystko co nie jest święte, tylko codzienne, świeckie. W Ewangelii jest o tym mowa w bardzo mocnym tekście, w którym Pan Jezus wyrzuca kupców ze świątyni. Z tego samego powodu nie wolno w sakralnej przestrzeni odprawiać obrzędów innych religii.

To poczucie sakralności nie jest zresztą specyficzne dla nas, katolików. Proszę sobie wyobrazić jakie byłoby oburzenie żydów, gdyby ktoś na ich cmentarzu chciał odprawić pogrzeb katolicki. Albo muzułmanów - czy dopuściliby na swoim cmentarzu pogrzeb żydowski?

Uszanujmy prawo zmarłych do spoczywania w sakralnej, poświęconej ziemi, by była to ziemia przeznaczona Bogu, którego całe życie wyznawali. Z szacunku dla ich przekonań. Z szacunku dla wolności, która domaga się dla każdego prawa do wyznawania swojej wiary aż do śmierci i poszanowania jej nawet po śmierci. A może zwłaszcza po śmierci.

Musimy usilnie prosić nawet tych, którzy to poczucie sacrum odrzucili, aby je zrozumieli w imię głoszonej przez siebie tolerancji. Żeby w imię tolerancji, do której współczesny świat tak mocno wzywa, zechcieli zrozumieć katolicką koncepcję sacrum i uszanować ją.

Obejrzyj też na ten temat film.

Redakcja www.nspj.bydgoszcz.pl


Dodane: 2013.04.25 09:57, Tagi:

 
 
 
Projekt i oprogramowanie - Michał Jędryka